top of page

"DET GRØNNE SKIFTET FORUTSETTER INNOVATIVE LØSNINGER"

Biologisk og bærekraftig rensing av avfallsvann senker CO2 fotavtrykket til et minimum.

Siste Nytt

Ved innføring Av Ydro Prosessen setter SAR Mongstad en "ny" standard i industriell avløpsvannsbehandling.

Målet med å innføre Ydro Prosessen i SAR Mongstad-prosjektet er å sette en ny standard i industriell avløpsvannsbehandling gjennom innovative biologiske metoder, optimaliserte driftspraksiser og en standhaftig forpliktelse til miljøansvar. Suksess i dette arbeidet vil ikke bare gagne SAR Mongstad, men også bidra med verdifulle innsikter og praksiser til det bredere feltet for håndtering av industrielt avløpsvann.

SAR Mongstad 2024

Turning waste to value

Tap water plant

BÆREKRAFT OG MILJØ

Effektive løsninger for naturlig nedbrytning av slam

Hos IIYH leverer vi effektive, miljøvennlige løsninger for vannbehandling. Med vår teknologi er selskap i stand til å redusere vannbehandlingskostnadene ved å eliminere overflødig slam / luktproduksjon fullstendig.

Vi representerer BIO-RAN som er medlem av Hydrotech Environmental Ganatsios & Co E.E., med over 40 års erfaring i vannbehandlingsindustrien.

UNIK TEKNOLOGI

Våre løsninger bruker en unik teknologi for å oppnå mål som ikke kan oppfylles på konvensjonell måte

Nye innovative metoder gjør at vi kan samarbeide med kommunale, industrielle og private selskaper og hjelpe dem med å håndtere industrielt vann, avløpsvann, slambehandling og lukt.


Vi har evnen og løsningene til å produsere resultater som kommer alle til gode. Vi sørger ikke bare for sikker retur av behandlet avløpsvann inn i syklusen, men vi sørger også for at klima avtrykket ved etterbehandling av slam elimineres.

Watering Plants
Liquid Drop

RENT AVFALLSVANN-INGEN KJEMIKALIER

Naturvennlig og Bærakraftig

  1. Inneholder naturlige bakterier

  2. Ingen animalske komponenter

  3. Ingen genmodifiserte komponenter(NON-GMO)

  4. Ingen gift

  5. Ingen patogen

Beer Maker in Brewery

YDRO for effektiv, bærekraftig og miljøvennlig hverdag.

ANVEDELSOMRÅDER

Prosessanlegg for avløpsvannbehandling

Offentlige og private avløpsnett

Produksjonssteder for gjødsel og kompostering

Melk og meieriindustri

Anaerobe fordøyelsessystemer og organiske prosesssystemer

Jordbruk og landbruk

Petrokjemiske produksjonsanlegg

Innsjøer, laguner, sigevannsdammer

Kommersielle og innenlandske septiktanker

Pumpede kloakksystemer og stigende ledningsnett

Contact us

For more information, please send us a message below.

Thanks for submitting!

bottom of page