top of page
Fish Swimming

YDRO for Fiskeindustrien

Et grønnere valg

Effektiv nedbrytning av avfall ved oppdrett og fiskeforedling

 

En av de store utfordringene ved fiskeoppdrett og foredling er håndtering av fiskeslam og avfallsstoffer fra foring.

Ved å ta i bruk YDRO Teknologien ved slike anlegg, kan man eliminere behovet for oppsamling, mellomlagring og bort-kjøring av slike avfallsstoffer.  Dette vil kunne gi store besparelser for selve anlegget, samt bidra betydelig til et lavere CO2 avtrykk ved frakt av avfall til mottak/deponering.

IIYH er medlem av

Stiim Aqua Cluster

Stiim.png
bottom of page