top of page
Connected Golden Spheres

YDRO for RENSEANLEGG

Forandring - til det bedre.

Økologisk

Ydro Process®-biokulturene inneholder forskjellige bakteriestammer. Disse bakterieproduktene er av naturlig organisk opprinnelse, inneholder ikke animalske biprodukter, er ikke genmodifisert og er ikke-forurensende blandinger av fakultative bakterier dyrket på kli.

Effektivt

Ved å implementere Ydro Process® vil den redusere avløpsvannets fosforinnhold fra 12-15 mg/l ved anleggets innløp til under 1 mg/l ved anleggets avløp. Ved å overvåke den konsentrasjonen kan vi tilsette den respektive mengden jern- eller aluminiumsalter for å oppnå ønsket nivå av endelig spesifikasjon under 0,7 mg/l i avløpsvannet

Naturlig og motstandsdyktig

YDRO mikrobielle produkter har en naturlig motstand mot materiale som ellers ville være skadelig for mikrobene. De er derfor i stand til å motstå inhibitorer som husholdningsdesinfeksjonsmidler og rengjøringsmidler.

Globale Referanser

veria.jpg

Veria i Hellas

 

Kloakkanlegget Veria i Hellas har siden 2013 benyttet YDRO teknologien og fullroser resultatene.

Les deres rapport på effekter oppnådd ved bruk av Ydro Teknologi.

latvia.jpg

Druskininka Vandenys i Latvia

 

Kostnadene for slamhåndtering er redusert med over 90 % .

Over 90% slam eliminert ved bruk av YDRO.

En ny standard

Ydro Process® bioteknologi lar oss radikalt forbedre den økologiske situasjonen innen miljøvern og optimalisere avløpsrenseanlegg og avløpsnettsystemer. Ved å introdusere naturlig eksisterende biokulturer og enzymer i kloakksystemer, renseanlegg eller slamlagringslaguner oppnår vi:

 

  • Eliminering av fett og oljer

  • Eliminering av lukt og korrosjon av betongrørledninger og kanaler

  • Reduksjon av vedlikeholdskostnader

  • Overskuddsslamreduksjon på mer enn 80 %.*

  • Reduksjon av strømforbruket opptil 50%*

  • Gradvis eliminering av tilsatte kjemikalier

  • Karbondioksid miljøavtrykk (CO2-utslipp) reduseres til mindre enn 50% av det eksisterende.

 

 

Anvendelsen av våre prosesser  krever ikke ekstra utstyr og investeringer i eksisterende renseanlegg, og det er ingen økning i vannprisene per innbygger.

*Avhenger av type anlegg og total flow kapasitet

Sewage Site Evaluation

Reduser CO2 avtrykk ved hjelp av innovativ metode som bryter ned slam økologisk.  

Eliminer behovet for etterhåndtering og bortkjøring av rest slam.

bottom of page