top of page
Septic Tanks System Installing

YDRO Septik

Til små, mellomstore og store anlegg

100% naturlig nedbrytning
Tilføres anlegget i kapselform

YDRO 25 (YDRO SEPTIC) inneholder et unikt utvalg av mikroorganismer som gjør brukeren i stand til å behandle ett hus eller en gruppe av hus med septik/ avfallstanker.

 

Den høye ytelsen de fakultative og aerobe mikroorganismer i forbindelse med innehold av mineraler, mikronæringsstoffer, vitaminer og aminosyrer skaper ideelle forhold for forbedret drift av septik og avfallstanker.

 

Oljer og fett brytes ned samtidig som lukt elimineres uten å skade metall, keramikk, plast eller betong i anlegg eller utstyr.

 

Man unngår blokkeringer og konglomerering av fett, eliminerer produksjon av slam i tanken og reduserer tømmings- rengjøringsbehovet.

 

Applikasjonen er enkel, brukervennlig og skaper ingen miljø effekt eller fare. Ved bruk i avfalls - eller septik-tanker, anbefales det å tilføre YDRO 25 over natten for best mulig effekt.

bottom of page