top of page

Kartleggingsskjema

Fyll ut informasjon om ditt anlegg

Dette skjemaet vil kartlegge ditt anlegg og danne grunnlag for IIYH til å beregne hvordan dere kan bli kvitt slam og oljer i kloakk/avfallsvann ved hjelp av YDRO Teknologi.  Pass på å ha skjematisk tegning og historiske analysedata tilgjengelig for opplasting sammen med skjema.  Forå kunne laste opp skjema, må du logge deg på din Google konto før innfylling.

Contact us

For more information, please send us a message below.

Thanks for submitting!

bottom of page