top of page
windrow.jpg

YDRO Kompostering

Effektiviser og produser kompost på 1/2 til 1/3 av tiden.

Raskere produksjon -Potensiale for økt produksjon

©YDRO 24 (COMPOSTING SITES) inneholder et utvalg av mikroorganismer som er i stand til å behandle komposteringsmateriale.

 

Innehold av mineraler, mikronæringsstoffer,

vitaminer og aminosyrer skaper ideelle forhold for nedbrytning av organisk materiale. Ved å akselerere nedbrytningen av organiske forbindelser økes komposteringskapasiteten som igjen resulterer i et bedre produkt på kortere tid.

 

 Batchvarigheten kan reduseres med over 50% av den konvensjonelle batchtiden. Bedre N-P-K og C:N forholdsverdier kan oppnås til tross for det svært høye ammoniakkinnholdet.

 

Dette produktet eliminerer lukt både i omgivelsene og i det komposterte sluttproduktet og en forbedret kompostkvalitet og modenhet oppnås.

 

Det er egnet for åpne og overbygde vindfelt.

 

Påføring er enkel, brukervennlig og skaper ingen

miljøeffekt eller fare. Doseringsmengder avgjøres i henhold til lokale forhold og oppsett av kloakkgitter.

bottom of page